Zasady programu

 
Zakup produktów z niewiarygodnego źródła prowadzi do zagrożenia zdrowia, a nawet życia. Absolutnym minimum w kwestii bezpieczeństwa, które producent powinien zapewnić suplementowi diety, jest zgłoszenie do Głównego Inspektoratu Sanitarnego oraz prowadzenie otwartej komunikacji z rynkiem (w tym organem kontrolnym – GIS).
 

Warunkiem podstawowym udziału w Programie jest:

1. Dokonanie skutecznej notyfikacji Produktu do Głównego Inspektora Sanitarnego w trybie art. 29 i następne ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia, potwierdzone wpisem do Rejestru Żywności Prozdrowotnej prowadzonym przez Głównego Inspektora Sanitarnego, dostępnego pod adresem: rejestrzp.gis.gov.pl.

 

Na dzień zgłoszenia Produktu do Programu nie może być nadany mu status:

2. Wdrożenie systemu HACCP.

Na stronie SUPLINDEX zamieszczane są informacje tylko o tych produktach, które są dopuszczone do obrotu w Polsce. Prezentacja informacji na suplindex.com jest całkowicie dobrowolna i brak pełnej informacji o produkcie w naszym katalogu nie musi oznaczać braku zgłoszenia do GIS. To producent/dystrybutor decyduje czy chce prowadzić otwartą komunikację z konsumentem za pośrednictwem wydawnictwa SUPLINDEX.