Wspieramy farmaceutów w codziennej pracy

Dostarczamy do aptek narzędzia pomagające w znalezieniu produktów odpowiadających na szczególne potrzeby pacjenta.

Nasza misja

Dążymy do uporządkowania informacji o produktach na rynku aptecznym, poprzez dostarczanie narzędzi wspierających pracę specjalisty w aptece oraz ułatwiających podejmowanie decyzji konsumenckich.

 

Wspierając Farmaceutów – pomagamy pacjentom.

Eksperci Suplindex

Sebastian GrzybDr n. chem.

Agnieszka Szymecka-WesołowskaDr

Katarzyna GrębskaMgr farm.

Mateusz GembaMgr

Sylwia Krauze-NowakowskaMgr farm.

Alicja Michałowska Mgr

Maria PieńkowskaMgr farm.

Arkadiusz SaduraMgr inż.

Katarzyna WójcickaMgr inż.

Program informacyjno-edukacyjny SUPLINDEX

Projekt dla aptek

Suplindex to projekt realizowany w ramach Grupy Neuca. Program powstał we współpracy z farmaceutami oraz ekspertami z branży suplementów diety by wspierać Państwa w codziennej pracy.

Celem projektów realizowanych przez zespół Suplindex jest dostarczanie nowych rozwiązań, tworzenie programów edukacyjno-informacyjnych oraz wydawanie publikacji porządkujących wiedzę o produktach aptecznych.
Dbamy o to, aby przekaz kierowany do Państwa był rzetelny, przejrzysty i użyteczny. Chcemy ułatwić Państwu szybkie odszukanie informacji o suplementach diety i FSMP w trakcie opieki farmaceutycznej.

Pomogły nam w tym konsultacje z ekspertami w dziedzinie suplementów diety oraz instytucjami branżowymi. Prace nad projektem poprzedziły szczegółowe badania rynkowe, które precyzyjnie wskazały zakres zamieszczonych informacji oraz sposób przekazu.

„Katalog SUPLINDEX powstał w odpowiedzi na zapotrzebowanie na rzetelną informację o suplementach, potrzebę transparentności rynku oraz w celu przeciwdziałania chaosowi informacyjnemu panującemu na rynku suplementów diety”.

prof. dr hab. Iwona Wawer
Wieloletni profesor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, kierownik Zakładu Chemii Fizycznej na Wydziale Farmaceutycznym. Autorka i współautorka ponad 200 publikacji naukowych, monografii, podręczników akademickich o suplementach diety oraz kilkuset artykułów popularnonaukowych.

„Dane rynkowe bez wątpienia potwierdzają zapotrzebowanie na wysokiej jakości produkty, co wymaga zapewnienia odpowiedniej informacji na ich temat z uwzględnieniem bezpieczeństwa ich stosowania”.

prof. dr hab. n. med. inż. Arkadiusz Szterk
Zastępca Dyrektora ds. Naukowych w Narodowym Instytucie Leków. Autor ponad 50 publikacji naukowych w czasopismach znajdujących się w bazie Journal Citation Reports (JCR).

„Konsumenci na polskim rynku często mylą suplementy diety z lekami. Nie zawsze właściwie identyfikują cele i funkcje obu rodzajów produktów. Katalog SUPLINDEX, który zawiera wykaz dostępnych na rynku suplementów diety i FSMP, niewątpliwie stanowi cenne źródło informacji w tym zakresie, porządkując przy okazji wiedzę na temat tej szczególnej i dynamicznie rozwijającej się kategorii produktowej”.

dr Agnieszka Szymecka-Wesołowska
Prawniczka i współzałożycielka Centrum Prawa Żywnościowego. Doradza przedsiębiorstwom branży spożywczej w zakresie wprowadzania na rynek środków spożywczych, w tym suplementów diety. Członkini Rady Eksperckiej Krajowej Rady Suplementów i Odżywek (KRSiO), członkini zarządu Fundacji Europejski Instytut Suplementów i Odżywek (EISD). Była przewodnicząca Sądu Dyscyplinarnego przy Kodeksie Dobrych Praktyk Reklamy Suplementów Diety. Trenerka i autorka wielu publikacji branżowych.

„Na rynku suplementów diety od dawna panuje chaos informacyjny. Do tej pory brakowało łatwo dostępnego, rzetelnego kompletu danych o jakości suplementów diety obecnych w obrocie aptecznym. SUPLINDEX wypełnia tę lukę”.

mgr farm. Maria Pieńkowska
Autorka bloga „Pogromcy Reklam Farmaceutycznych”. Sekretarz VII kadencji Lubuskiej Okręgowej Rady Aptekarskiej.

Katalog Suplindex

Program informacyjno-edukacyjny SUPLINDEX dąży do wsparcia specjalisty w opiece nad pacjentem poprzez dostarczenie kompleksowej informacji o suplementach diety dostępnych w aptece.

SUPLINDEX funkcjonuje zarówno w wersji drukowanej, jak i online.
Pierwsze wydanie publikacji drukowanej zostało wydane w 2021 roku.

Produkty w katalogu

Katalog gromadzi tylko i wyłącznie produkty kosmetyczne, które w Unii Europejskiej (UE) definiuje się zgodnie z art. 2 (1) rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 jako:„Każdą substancję lub mieszaninę przeznaczoną do kontaktu z zewnętrznymi częściami ciała ludzkiego (naskórek, owłosienie, paznokcie, usta i zewnętrzne organy płciowe)lub z zębami i błonami śluzowymi jamy ustnej, wyłącznie lub głównie w celu ich oczyszczenia, perfumowania, zmiany wyglądu, ochrony, utrzymania w dobrej kondycji lub korygowania zapachów ciała”.Warunkiem podstawowym udziału w Programie jest zgłoszenie Produktu do bazy Cosmetic Products Notification Portal (CPNP) zgodnie z wymogiem z art. 13 Rozporządzenia nr 1223/2009 oraz spełniać pozostałe wymogi tego Rozporządzenia, takie jak:

- zapewnienie bezpieczeństwa produktu poprzez realizację oceny bezpieczeństwa i sporządzonego z oceny raportu zgodnie z wymogami Rozporządzenia nr 1223/2009;
- zapewnianie zgodności procesu produkcji z dobrą praktyką produkcji, o której mowa w art. 8 Rozporządzenia nr 1223/2009.

Ponadto, zgłaszane produkty nie mogą posiadać wszczętych, toczących się lub negatywnie dla Produktu zakończonych postepowań cywilnych, karnych i administracyjnych oraz nie mogą posiadać zgłoszeń dotyczących ciężkich działań niepożądanych Produktu.

Uczestnicy programu Suplindex

Uczestnikami programu są producenci, dystrybutorzy oraz inne podmioty odpowiedzialne za suplementy diety i żywność specjalnego przeznaczenia medycznego, którzy zgłosili chęć udziału w programie. Uczestnikiem może zostać każdy z tych podmiotów, pod warunkiem spełnienia wszystkich wymogów zawartych w regulaminie programu.

Partnerzy

Program informacyjno-edukacyjny Suplindex powstał dzięki współpracy z partnerami merytorycznymi, którzy wspierali realizację projektu na każdym jego etapie.

Oznaczenia oraz ikonografia stosowana w katalogu

Poznaj również

DERMINDEX to dobrowolny model prezentacji cech jakościowych produktów zgłoszonych do bazy CPNP, który tworzy rzetelny, użyteczny i przejrzysty przekaz na temat produktów kosmetycznych sprzedawanych w aptekach. Jest to program skierowany do farmaceutów, lekarzy oraz użytkowników poszukujących informacji o produktach kosmetycznych.

Idź do strony projektu

Wsparcia przy realizacji projektu udzielili:

Grupa Neuca
Narodowy instytut leków
Innonil
Product Law
Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
Europejski Instytut Suplementów i Odżywek