Oznaczenia Suplindex

 
Oznaczenia jakości SUPLINDEX motywują podmioty działające na rynku suplementów diety i żywności specjalnego przeznaczenia medycznego do ciągłego podnoszenia standardów produkcji. Przyczyniają się one do poprawy jakości rynku.

Wszystkie produkty, które znajdują się w katalogu suplementów diety SUPLINDEX przeszły procedurę zgłoszenia do Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Obowiązek notyfikacji dotyczy każdego producenta i jest niezbędny w celu legalnego wprowadzenia suplementu diety do obrotu.


POTWIERDZONY STANDARD WYTWARZANIA

Oznaczenie „Potwierdzony Standard Wytwarzania” świadczy o produkcji suplementu diety i FSMP przez zakład produkcyjny certyfikowany według
wymagań co najmniej jednego z uznanych standardów jakości produkcji:

 


POTWIERDZONY STANDARD PRODUKTU

Oznaczenie „Potwierdzony Standard Produktu” świadczy o udostępnieniu przez firmę raportu z badań w zewnętrznym laboratorium akredytowanym na zgodność z podstawowymi parametrami bezpieczeństwa. Każdy produkt podlega indywidualnej ocenie.

Przykładowe parametry:

 


 POTWIERDZONY SKŁAD

Oznaczenie to możliwe jest do zastosowania w odniesieniu do produktu, wobec którego Uczestnik Programu dostarczył raport z badań przeprowadzonych w zewnętrznym laboratorium akredytowanym na zawartość składników aktywnych deklarowanych na opakowaniu.