Ikony informacyjne Suplindex

 
SUPLINDEX promuje działania zmierzające do poprawy jakości żywności prozdrowotnej, funkcjonującej w obrocie aptecznym. Chcąc dostarczyć ekspertom wiarygodnego narzędzia  o produktach wprowadziliśmy system odpowiednich oznaczeń oraz ikon wspierających w doborze produktu. Model oznaczeń powstał we współpracy z uczestnikami rynku pod nadzorem merytorycznym ekspertów z branży.