Magister Biotechnolog Patryk Zielniewski

SUPLINDEX w samoregulacji rynku suplementów diety w Polsce

Rynek suplementów diety w Polsce od kilku lat stale rośnie. Szacowana wartość rynku w 2017 roku przekroczyła 4 mld zł. Oznacza to sprzedaż ponad 200 mln opakowań suplementów diety. W rejestrze Głównego Inspektoratu Sanitarnego od 2007 r. wpisano łącznie blisko 60 tys. produktów zgłoszonych jako suplementy diety. Sukcesowi branży towarzyszy niestety niewyobrażalny chaos informacyjny, co potwierdzają farmaceuci, lekarze oraz konsumenci.

Chaos informacyjny na rynku suplementów diety

Wzrastającej popularności konsumpcji nie towarzyszy rzetelna i spójna wiedza związana z przyjmowaniem preparatów. Większość zakupów jest realizowana bez konsultacji ze specjalistą, na podstawie nierzetelnych reklam, co prowadzi do problemów z odróżnieniem suplementu diety od leku. Wychodząc naprzeciw potrzebom konsumentów stworzyliśmy stronę internetową działającą w formie wyszukiwarki, na której gromadzony jest aktualny stan wiedzy na temat suplementacji diety oraz sytuacji rynkowej tych produktów.

Suplindex  jest odpowiedzią na chaos informacyjny panujący na rynku suplementów diety. Do tej pory brakowało sprawdzonej, kompletnej bazy danych, co dodatkowo potęgowało poczucie podejrzliwości wobec producentów tego typu produktów. W trosce o przejrzystość informacji i edukację społeczeństwa Suplindex dąży do zgromadzenia aktualnej listy wszystkich dostępnych na polskim rynku preparatów.

 

Suplindex porządkuje rynek suplementów diety

Już 9 lat temu farmaceuci postulowali konieczność stworzenia rzetelnej bazy danych, która objęłaby produkty zarejestrowane w GIS. Dużym problemem jest według tej grupy zawodowej sytuacja, w której produkty widnieją w ogólnodostępnym rejestrze GIS, a tak naprawdę nie są dostępne w sprzedaży. W celu doprecyzowania, które produkty faktycznie funkcjonują na rynku prowadzimy stałą komunikację z producentami farmaceutycznymi.

Nasza baza danych porządkuje rynek suplementów w oparciu o rzetelną wiedzę i współpracę z uczestnikami rynku. Dostarczamy konsumentowi pełnię informacji na temat tego, co może znaleźć na rynku suplementów diety. Aby umożliwić każdemu świadomy wybór wprowadziliśmy system przyznawania znaków Suplindex. Dzięki temu, każdy użytkownik internetowego katalogu otrzyma pełnię informacji na temat produktu, którego szuka. Ponadto, katalog w wersji papierowej będzie dystrybuowany wśród: farmaceutów, lekarzy POZ, lekarzy medycyny rodzinnej, pediatrów, pacjentów i liderów opinii w wersjach drukowanej i elektronicznej.

Misja

Suplindex to pierwszy dostępny w naszym kraju program informacyjno-edukacyjny porządkujący  rynek suplementów diety w oparciu o rzetelną wiedzę.

Suplindex to platforma komunikacyjna między producentem (który dostarcza informacji), pacjentem i specjalistą, który może zalecić uzupełnienie terapii o najlepszy preparat.

Suplement Notyfikowany

Suplement notyfikowany – wymagania

Wszystkie produkty, które znajdują się w katalogu suplementów diety SUPLINDEX przeszły procedurę zgłoszenia do Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Obowiązek notyfikacji dotyczy każdego producenta i jest niezbędny w celu legalnego wprowadzenia suplementu diety do obrotu. Niestety, na rynku internetowym można znaleźć suplementy diety niewiadomego pochodzenia, sprowadzane zza granicy – dla których producent nie przeprowadził obowiązującej procedury notyfikacji suplementu diety. Takie postępowanie zwiększa się ryzyko spożycia produktu potencjalnie niebezpiecznego.

Suplement notyfikowany – znaczenie dla konsumenta

Zakup produktów z niewiarygodnego źródła prowadzi do zagrożenia zdrowia, a nawet życia. Absolutnym minimum w kwestii bezpieczeństwa, które producent powinien zapewnić suplementowi diety, jest zgłoszenie do Głównego Inspektoratu Sanitarnego oraz prowadzenie otwartej komunikacji z rynkiem (w tym organem kontrolny – GIS). Na stronie SUPLINDEX zostaną zamieszczone pełne informacje tylko o tych produktach, które są dopuszczone do obrotu w Polsce. Ważne jest, aby stosować tylko i wyłącznie produkty, które są zgłoszone do GIS. Jednocześnie, warto wiedzieć że prezentacja informacji na suplindex.com jest całkowicie dobrowolna i brak pełni informacji o produkcie w naszym katalogu nie musi oznaczać braku zgłoszenia do GIS. To producent podejmuje decyzje czy chce prowadzić otwartą komunikację z konsumentem za pośrednictwem wydawnictwa SUPLINDEX.

Potwierdzony Standard Wytwarzania

Potwierdzony Standard Wytwarzania to II znak świadczący o tym, że oprócz udostępnienia pełnej informacji oraz funkcjonowania na rynku zgodnie z prawem, producent zaprezentował dokumentację bezpieczeństwa suplementu diety. Produkty otrzymają 2 znak, jeśli producent udowodni, że wdrożył na etapie produkcji i dystrybucji dodatkowe, nieobowiązkowe standardy prowadzące do zwiększenia bezpieczeństwa suplementu diety. Przyznanie znaku opiera się o dobrowolną certyfikację, której producent poddał się by zapewnić bezpieczeństwo produktu. Jakość i wartość dokumentów podlega weryfikacji przez specjalistów Suplindex.

Suplement z Badaniami

Przy suplemencie diety pojawią się informacje jakie badania składu produkt przeszedł oraz jakie były ich rezultaty. Oznaczenie tym znakiem sprawia, że z dużą dozą prawdopodobieństwa użytkownik może ocenić jakość produktu. Producent poddał się niezależnym badaniom i wprowadził standardy jakości dla suplementu diety. Suplement diety otrzyma znak „Suplement z Badaniami” jeśli przedstawi badania potwierdzające zgodność składu z wartościami deklarowanymi na opakowaniu. Badania muszą być wykonywane przez niezależne, akredytowane laboratoria i potwierdzać bezpieczeństwo składu suplementu diety.

Jak dobitnie pokazał raport „Suplementy diety. Pacjent, rynek, trendy, regulacje” Instytutu Ochrony Zdrowia, konieczne jest wypracowanie rekomendacji dla rynku suplementów i poprawa dostępu do wiedzy na ich temat. Katalog Suplindex prezentujący bieżącą ofertę rynkową i zawierający istotne informacje terapeutyczne to odpowiedź na potrzebę samoregulacji oraz narzędzie  pozwalające na sprawne poruszanie się w gąszczu suplementów wszystkim uczestnikom rynku.

Polecane artykuły eksperta

Ciasteczka

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.

OK, zgadzam się
OK, zgadzam się