PROGRAM INFORMACYJNO-EDUKACYJNY Suplindex

Oznaczenia i ikony stosowane w katalogu

SUPLINDEX promuje działania firm, zmierzające do poprawy jakości żywności prozdrowotnej, funkcjonujących w obrocie aptecznym. Aby uporządkować chaos informacyjny, panujący na rynku suplementów diety i żywności specjalnego przeznaczenia medycznego oraz dostarczyć ekspertom wiarygodnego narzędzia do weryfikacji jakości produktów, wprowadziliśmy system odpowiednich oznaczeń oraz ikon wspierających w doborze produktu. Model oznaczeń powstał we współpracy z uczestnikami rynku pod nadzorem merytorycznym ekspertów z branży. Warunkiem podstawowym, który musiał spełnić każdy produkt obecny w katalogu, było dokonanie notyfikacji produktu do Głównego Inspektora Sanitarnego w trybie art. 29 i nas. ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia, potwierdzone wpisem do Rejestru Żywności Prozdrowotnej prowadzonym przez Głównego Inspektora Sanitarnego, dostępnym pod adresem: rejestrzp.gis.gov.pl.

Oznaczenia jakości

Potwierdzony Standard Wytwarzania
Potwierdzony Standard Suplementu
Potwierdzony Skład

Oznaczenia SUPLINDEX

Potwierdzony Standard Wytwarzania

Oznaczenie „Potwierdzony Standard Wytwarzania” świadczy o produkcji suplementu diety i FSMP przez zakład produkcyjny certyfikowany według
wymagań co najmniej jednego z uznanych standardów jakości produkcji: • standardów produkcji żywności uznanych przez GFSI (Global Food
Safety Initiative), czyli IFS, BRC oraz FSSC 22000;

 • certyfikatów GMP wydawanych przez GIF lub inny równoważny podmiot w innym kraju (weryfikacja certyfikatu GMP w bazie EUDRA GMDP);
 • innych certyfikatów potwierdzających wysoki standard jakości suplementów diety weryfikowanych przez wiodącego audytora we współpracy
  z niezależnymi oraz zewnętrznymi naukowcami i ekspertami (z wyłączeniem certyfikatu potwierdzającego wdrożenie systemu HACCP, który jest systemem obowiązkowym dla producentów żywności).

Potwierdzony Standard Suplementu

Oznaczenie „Potwierdzony Standard Suplementu” świadczy o udostępnieniu przez firmę raportu z badań w zewnętrznym laboratorium akredytowanym
na zgodność z podstawowymi parametrami bezpieczeństwa. Każdy produkt podlega indywidualnej ocenie.

Przykładowe parametry:

 •  Czystość mikrobiologiczna:
  (liczba drobnoustrojów tlenowych mezofilnych, liczba grzybów (pleśnie i drożdże), obecność Escherichia coli, obecność gronkowców koagulazo-dodatnich (Staphylococcus aureus i innych gatunków), obecność Salmonella spp.)
 • Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA):
  (Benzo(a)piren; Σ Benzo(a)piren, Benzo(a)antracen, Chryzen, Benzo(b)fluoranten)
 •  Metale ciężkie:
  (kadm, ołów, rtęć.)

Potwierdzony skład

Oznaczenie to możliwe jest do zastosowania w odniesieniu do produktu, wobec którego Uczestnik Programu dostarczył raport z badań przeprowadzonych w zewnętrznym laboratorium akredytowanym na zawartość składników aktywnych deklarowanych na opakowaniu.

Ikony informacyjne SUPLINDEX

 

Oznaczenie „bez cukru”

Możliwe jest do zastosowania w odniesieniu do produktu, który zawiera nie więcej niż 0,5 g cukrów na 100 g lub 100 ml zgodne z Rozporządzeniem (WE) nr 1924/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych dotyczących żywności (Dz. U. UE L z 2006 r. poz. 404.9 ze zm.).

Oznaczenie „bez glutenu”
Możliwe jest do zastosowania w odniesieniu do produktu, który spełnia wymogi wskazane w rozporządzeniu UE nr 828/2014 dnia 30 lipca 2014 r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat nieobecności lub zmniejszonej zawartości glutenu w żywności (Dz. U. UE L z 2014 r. poz. 228 5), w tym jeśli w danym suplemencie diety w postaci sprzedawanej konsumentowi końcowemu nie znajduje się więcej niż 20 mg/kg glutenu.

Oznaczenie „dla wegan”
Możliwe jest do zastosowania w odniesieniu do produktu, który spełnia wymogi wskazane w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie znakowania poszczególnych rodzajów środków spożywczych (Dz. U. z 2015 r. poz. 29 ze zm.), jeżeli środek ten nie zawiera żadnych składników pochodzenia zwierzęcego i produkty pochodzenia zwierzęcego nie były używane w procesie jego produkcji (np. żelatyna wieprzowa, laktoza z mleka).

Oznaczenie „dla kobiet w ciąży”
Możliwe jest do zastosowania w odniesieniu do produktu, dla którego podmiot wyrażający chęć uczestnictwa w programie zapewni wystarczające dowody naukowe na potwierdzenie przeznaczenia danego produktu dedykowanego kobietom w ciąży (w szczególności w przypadku wysokiej zawartości kwasu foliowego, jodu, żelaza, wapnia i witaminy A) lub zawrze na etykiecie zatwierdzone oświadczenie zdrowotne dotyczące korzyści zdrowotnych dla kobiet w ciąży zgodnie z warunkami jego zastosowania wskazanymi Rozporządzeniem (WE) nr 1924/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych dotyczących żywności (Dz. U. UE L z 2006 r. poz. 404.9 ze zm.).

Oznaczenie „bez laktozy”
Możliwe jest do zastosowania w odniesieniu do produktu, w który nie zawiera laktozy lub zgodnie z dokumentacją zawiera jak najmniej laktozy w ilości możliwie najniższej i najbliższej zeru, równą granicy oznaczalności metody, tj. 0,01% (10 mg laktozy na 100 g produktu).

Polecane artykuły eksperta

Ciasteczka

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.

OK, zgadzam się
OK, zgadzam się